Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 2

Pavilon 2

Oddělení 2B

Oddělení 2B je přijímací koedukované oddělení pro spádovou oblast Třebíč a Jindřichův Hradec. oddělení s 30 lůžky. Přijímáni jsou nemocní se  všemi psychiatrickými diagnózami. Po zvládnutí akutního stavu následuje další léčba na doléčovacích odděleních.
Těžiště práce je v diagnostice a léčbě psychických poruch s cílem návratu do domácího prostředí, v optimálním případě pak dosažení plné pracovní a společenské integrace.
Oddělení pracuje systémem léčebné komunity, uplatňuje komplexní léčebné metody biologické, psychologické, socioterapeutické. Jejich součástí je i účast na léčebných a kulturních programech v odborných dílnách a klubech.
Oddělení úzce spolupracuje s Psychorehabilitačním centrem nemocnice především na přípravě pacientů na readaptaci pro propuštění z nemocnice.

Oddělení Interna

Lůžková část se nachází celá v pavilonu 2 ve 2. poschodí. Jedná se o uzavřené standardní koedukované oddělení s 24 lůžky, umístěnými na 7 pokojích. Oddělení slouží pro diagnostiku a léčbu pacientů s interní a současně psychiatrickou problematikou, která brání hospitalizaci na běžném interním oddělení.

Přijímáme především pacienty z ostatních oddělení léčebny se závažnějšími interními komplikacemi. Z jiných zdravotnických zařízení nebo přímo z domova přijímáme na naše oddělení pacienty pouze po předchozí domluvě. Jedná se o nemocné, kteří jsou pro primární nebo symptomatickou duševní poruchu neúnosní k pobytu na standardním interním oddělení nemocnice a ze somatického hlediska jejich stav nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO.

Metabolická poradna

Metabolická poradna slouží pro nehospitalizované pacienty, specializuje se na cukrovku, hyperlipoprotinémii a obezitu.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.