Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 8

Pavilon 8

Oddělení 8A

Oddělení 8A je otevřené koedukované režimové oddělení zaměřené na léčbu závislostí s kapacitou 41 lůžek. Je určeno pro motivované pacienty závislé na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče, workholiky (eventuelně i pro jiné měně časté závislosti). Metodou práce individuální přístup k problematice jednotlivých pacientů a dobře zavedeném skupinovém edukačním a psychoterapeutickém programu. Na oddělení jsou dvě lůžka na pokoji se zvýšenou péčí a speciálním režimem, určená pro léčbu těžkých odvykacích stavů.

Doba léčby je většinou tříměsíční, výjimečně dvoutýdenní detox či stabilizační léčba čtyři až šest týdnů u klientů, kteří již absolvovali léčbu a dlouhodobě abstinovali či budou pokračovat v následné dlouhodobé léčbě (například v terapeutické komunitě).
 

Oddělení 8B

Oddělení 8B je uzavřené mužské režimové oddělení s kapacitou 32 lůžek pro léčbu závislostí na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče. Je určené pro muže s pokročilou závislostí s opakovanými léčbami v anamnéze, s těžšími somatickými či psychickými komplikacemi či nízkou motivací k léčbě.

Doba léčby je dvoutýdenní u detoxu, čtyř až šestitýdenní u pomalého detoxu a stabilizační léčby, tříměsíční u plné léčby. Výjimečně může být i delší.

Oddělení 8C

Oddělení 8B je uzavřené mužské režimové oddělení s kapacitou 32 lůžek pro léčbu závislostí na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče. Je určené pro muže s pokročilou závislostí s opakovanými léčbami v anamnéze, s těžšími somatickými či psychickými komplikacemi či nízkou motivací k léčbě.

Doba léčby je dvoutýdenní u detoxu, čtyř až šestitýdenní u pomalého detoxu a stabilizační léčby, tříměsíční u plné léčby. Výjimečně může být i delší.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.