Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Oddělení 9D

Oddělení 9D je ženské geriatrické oddělení. Je určeno především pro pacientky se závažným duševním onemocněním s nasedající organickou poruchou - demencí, u kterých se nepodaří stav zlepšit do té míry, aby umožňoval návrat do původního prostředí. Důraz v léčbě je kladen na rehabilitační techniky jak po stránce tělesné, tak duševní. Snahou je udržet v co nejširší míře pacientčinu soběstačnost, sebeobslužnost a hybnost. Součástí léčebného programu je i kognitivní trénink, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie.


9D - Ambulance oddělení

9D - Ambulance oddělení

Tel: 567 552 293
E-mail: ambulance9d@pnj.cz

9D - Staniční

Lenka Jedounová

Tel: 567 552 296
E-mail: l.jedounova@pnj.cz

Primariát VII, 3A, 3B, 9C, 9D - Primař

MUDr. Soňa Zajícová Špinarová

Tel: 567 552 525
E-mail: s.spinarova@pnj.cz

4B, 9D - Zdravotně sociální pracovník

Věra Kraclová

Tel: 567 552 186
E-mail: v.kraclova@pnj.cz

4A, 9C, 9D - Lékař

MUDr. Petra Nosková

Tel: 567 552 286
E-mail: p.noskova@pnj.cz

5C, 9C, 9D - Psycholog

Mgr. Vilma Hádlík

Tel: 567 552 183
E-mail: v.hadlik@pnj.cz

Vrchní sestra

Ilona Vrzáčková

Tel: 567 552 178
E-mail: i.vrzackova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.