Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 1

Pavilon 1

Oddělení 1A

Oddělení 1A je otevřené koedukované oddělení pro léčbu a psychosociální rehabilitaci psychóz s kapacitou 28 lůžek. Poskytuje komplexní péči o pacienty s psychotickým onemocněním, tzn. diagnostiku, farmakoterapii, psychoterapii (skupinová, individuální, psychoedukační programy, dle potřeby i rodinná terapie) a další doplňkové terapeutické metody (arteterapie, hipoterapie, skupinová terapie s keramickou hlínou, pracovní terapie, relaxační techniky, muzikoterapie, sportovní aktivity). Zahrnuje pracoviště elektrokonvulzivní terapie pro pacienty se závažným, eventuálně život ohrožujícím, duševním onemocněním. Oddělení úzce spolupracuje s Psychorehabilitačním centrem nemocnicepředevším na přípravě pacientů na readaptaci pro propuštění z nemocnice.

Oddělení 1B

Oddělení 1B je přijímací uzavřené koedukované oddělení pro spádovou oblast Jihlava, Pelhřimov s kapacitou 35 lůžek. Zaměřuje se na diagnostiku a komplexní léčbu široké škály duševních onemocnění dospělých. Těžiště práce je v diagnostice a léčbě psychických poruch s cílem návratu do domácího prostředí, v optimálním případě pak dosažení plné pracovní a společenské integrace.Oddělení pracuje systémem léčebné komunity, uplatňuje komplexní léčebné metody biologické, psychologické a socioterapeutické. Jejich součástí je i účast na léčebných a kulturních programech v odborných dílnách a klubech.

Oddělení úzce spolupracuje s Psychorehabilitačním centrem nemocnice především na přípravě pacientů na readaptaci pro propuštění z nemocnice.

Centrální příjem pacientů

Centrální příjem pacientů se nachází v přízemí pavilonu 1. Zde jsou pacienti přijati k léčbě v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Příjmový lékař zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a určí, na kterém z oddělení bude pacient léčen.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.