Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 9

Pavilon 9

Oddělení 9A

Oddělení 9A je uzavřené, částečně režimové ženské oddělení s kapacitou 38 lůžek pro dlouhodobou léčbu nemocných s chronickým duševním onemocněním. Součástí programu je ergoterapie, práce v keramické dílně, na zahradě, relaxační cvičení, denní odpolední aktivity a na oddělení i možnost docházet na pravidelné aktivity pro pacienty s psychózou na stacionáři léčebny.
Osm lůžek je určeno pro ženy s pokročilou závislostí, s opakovanými léčbami v anamnéze, s těžšími psychickými a somatickými komplikacemi při závislosti či nízkou motivací k léčbě.
Pro tyto pacientky je určen speciální program pro léčbu závislostí. Oba léčby je šest týdnů u léčby stabilizační, tři měsíce u plného léčebného odvykacího stavu.

Oddělení 9B

Oddělení 9B je mužské uzavřené oddělení pro dlouhodobě duševně nemocné, zaměřené především na léčbu a rehabilitaci pacientů s chronickým psychotickým onemocněním schizofrenního okruhu. Kapacita je 40 lůžek.

Psychiatrická rehabilitace probíhá formou společných aktivit na oddělení, skupinovou terapií a nácvikem či upevňováním různých psychosociálních schopností a dovedností.

Oddělení 9C

Oddělení 9C s kapacitou 33 lůžek je určené pro dlouhodobou či trvalou léčbu pacientek s dlouhodobým a závažnějším průběhem psychiatrického onemocnění, u nichž se i přes veškerá léčebná opatření nedaří readaptace během standardní léčby na odděleních přijímacích. Léčba je zaměřena regulaci klinicky a sociálně nejproblémovějších projevu duševní poruchy. Při dosažení žádoucího stupně zlepšení a stabilizace stavu je pak zavedena alespoň částečná psychiatrická rehabilitace resocializace, která by v optimálním případě umožnila propuštění do mimoústavní péče či účast na aktivitách v rámci nemocnice. Pobyt má charakter dlouhodobý i trvalý.

Oddělení 9D

Oddělení 9D je geriatrické ženské oddělení s kapacitou 38 lůžek a je určeno pro pacientky s psychickými poruchami akutního i chronického charakteru ve stáří. Na oddělení jsou přijímány především z ostatních oddělení léčebny. Cílem léčby je v optimálním případě u poruch přechodného rázu propuštění do domácí péče, případně do kolektivního zařízení pro seniory, u poruch provleklých a chronických pak péče rehabilitační s cílem využít a dle možností rozvíjet funkce uchované, případně alespoň zabránit zhoršování funkcí poškozených. U nemocných s nejtěžším postižením poskytuje oddělení péči symptomatickou, převážně ošetřovatelského charakteru. Vzhledem k časté koincidenci nemocí duševních tělesných úzce spolupracuje s pracovištěm interním, neurologickým a rehabilitačním.

Psychiatrická ambulance

Psychiatrická ambulance je umístěna v pavilonu 9, prostřední vchod v přízemí. Je zde poskytována léčba formou ambulantní péče. Doporučujeme objednat se předem u sestry.

Psychologická ambulance

Psychologická ambulance je umístěna v přízemí pavilonu 9, prostředním vchodě, v prostorách Psychorehabilitačního centra (bývalý Denní stacionář). Ambulance poskytuje psychoterapii a psychodiagnostiku. Kapacita ambulance je omezena smluvním úvazkem s pojišťovnami v rozsahu 0,2 úvazku. Z tohoto důvodu je nutné se předem informovat o možnostech a časové dostupnosti péče.

AT ambulance

AT ambulance se zabývá léčbou závislostí, jako je například závislost na alkoholu, drogách a hracích automatech.
 

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.