Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny

  dopoledne odpoledne
PO - PÁ   14:00 - 17:00
SO, NE, svátky 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00


Výjimky může v odůvodněných případech povolit ošetřující lékař, který může ze závažných důvodů návštěvy u nemocného i omezit či zrušit. Návštěvy se konají ve vyhrazených místnostech, u nemocných upoutaných na lůžko jsou možné v ložnicích.
Dětem do 15 let není vstup na oddělení povolen.
V době zákazu návštěv mohou být prostřednictvím vrátnice nemocnice předávány nemocným balíčky označené nezbytnými identifikačními údaji (jméno, příjmení, oddělení).

Návštěvy jsou možné i v jinou dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem. Každou návštěvu je nutné oznámit na oddělení  zdravotní sestře a ta ji zapíše do zdravotnické dokumentace.


Další informace jsou uvedeny ve Vniřním řádu Psychiatrické nemocnice Jihlava.Související obsah

Omezení související se závažnou epidemiologickou situací v ČR

  • Režim návštěv se řídí aktuální situací. Bližší info zde.
  • Od 4.1.2021 se opět otevírá otevřené oddělení 8A s 3-měsíčním programem pro léčbu motivovaných pacientů s problematikou závislosti. Objednat k léčbě se můžete telefonicky na číslech 567 552 319 (MUDr. Ivana Váchová) nebo 567 552 313 (prim. MUDr. Jana Bartesová).
  • Doporučujeme sledovat naše www stránky.
  • Od pondělí 21.9.2020 jsou zakázány propustky a vycházky mimo areál.
  • Cena vyšetření RT-PCR na COVID-19 před propuštěním pacienta z hospitalizace pro samoplátce je 801 Kč + 200 Kč odběr (bližší info zde).
 

Informace pro návštěvy

Režim návštěv se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními vlády.

Zákaz návštěv je v celém areálu PNJ (kromě vymezených výjimek po domluvě s ošetřujícím lékařem).

Zákaz návštěv neplatí pro následující případy :

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování s tím,že uplynulo,
    i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
    ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
   iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test /vlastní/ na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu a po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2, KN 95) a při dodržení dalších režimových opatření příslušného zdravotnického zařízení.

Pro zajištění funkčnosti je nezbytné použití originálního balení těchto ochranných pomůcek. Jsou jako součást balíčku osobních ochranných pomůcek (OOP) k dispozici na vrátnici PN Jihlava, kde je nainstalován automat určený k prodeji OOP pro návštěvy necovidových a nekaranténních oddělení (v provozu denně od 8:00 do 17:00 hod.). Na odděleních v karanténě je k zakoupení kompletní balíček OOP (100 Kč). Který je nezbytnou podmínkou návštěvy pacientů těchto oddělení. Mějte prosím u sebe přesnou částku v hotovosti.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.