Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny

  dopoledne odpoledne
PO - PÁ   14:00 - 17:00
SO, NE, svátky 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00


Výjimky může v odůvodněných případech povolit ošetřující lékař, který může ze závažných důvodů návštěvy u nemocného i omezit či zrušit. Návštěvy se konají ve vyhrazených místnostech, u nemocných upoutaných na lůžko jsou možné v ložnicích.
Dětem do 15 let není vstup na oddělení povolen.
V době zákazu návštěv mohou být prostřednictvím vrátnice nemocnice předávány nemocným balíčky označené nezbytnými identifikačními údaji (jméno, příjmení, oddělení).

Návštěvy jsou možné i v jinou dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem. Každou návštěvu je nutné oznámit na oddělení  zdravotní sestře a ta ji zapíše do zdravotnické dokumentace.


Další informace jsou uvedeny ve Vniřním řádu Psychiatrické nemocnice Jihlava.Související obsah

Omezení související se závažnou epidemiologickou situací v ČR

 

Zákaz návštěv, zákaz vycházek, omezení terapeutických propsutek

Z důvodu nepříznívé epidemiologické situace je v Psychiatrické nemocnici Jihlava od pondělí 1. 11. 2021 vyhlášen zákaz návštěv i zákaz vycházek. Omezeny jsou také terapeutické propustky.

Režim návštěv se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními vlády.
 

Informace pro návštěvy

Režim návštěv se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními vlády.

Návštěvy pacientů necovidových a nekaranténních oddělení  PNJ jsou  povoleny při předchozí domluvě se zdr. personálem příslušného oddělení při splnění těchto podmínek:
 1. návštěva se při příchodu hlásí na vrátnici PN Jihlava, kde dojde k dezinfekci rukou, zde sdělí koho a na jaké oddělení jde navštívit .
 2. návštěva se na vrátnici prokáže, že  
  • absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • byla kompletně  očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování s tím,  že uplynulo  od ukončení kompletního očkování nejméně 14 dnů
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo  PCR testu na přítomnost viruSARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  Osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu a po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2, KN 95) a je povinna dodržet další režimová opatření příslušného zdravotnického zařízení.
 3. přímo na oddělení probíhá návštěva  v maximálním počtu 2 osob za dodržení zvýšených hygienických opatření (respirátor FFP2 v originálním balení, maximální délka návštěvy 30 minut
 4. na oddělení v karanténě, příp. výjimečně COVID oddělení je nutné použít balíček s OOP v ceně 100 Kč (respirátor, plášť, návleky, čepice, rukavice, brýle nebo štít). Brýle a štíty budou návštěvám zapůjčeny a po dezinfekci opakovaně používány. Poplatek za balíčky OOP se provede na základě darovací smlouvy (distribuci zajišťují vrchní sestry). Je nutné aby aby návštěvy měly k dispozici adekvátní hotovost v hodnotě ceny OP (na odd. není možnost větší částky rozměnit). Darovací smlouvy musí být v kolonce komu na jaké oddělení byla v hotovosti uhrazena opatřena i razítkem příslušného oddělení.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.