Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

O psychiatrické nemocnici

 O psychiatrické nemocnici Psychiatrická nemocnice Jihlava (PNJ) je poskytovatelem zdravotní péče pro dospělé s celostátní působností; s ohledem na zajištění regionální dostupnosti péče a kapacitní možnosti se jedná převážně o osoby s duševním onemocněním z okresů Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou a Tábor. Nemocnice poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou péči formou ústavní i ambulantní a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Poskytuje neodkladnou péči pacientům v těžkém klinickém stavu vyžadujícím akutní psychiatrickou hospitalizaci i následnou lůžkovou péči. Provozuje Centrum duševního zdraví, které poskytuje multidisciplinární zdravotně-sociální péči převážně ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

 
V současné době disponuje nemocnice 456 lůžky na 17 odděleních šesti primariátů, 40 lůžek je určeno pro akutní péči a 416 pro péči následnou. Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě zřizovací listiny z 29.3.2013 pod č.j. 8870-VII/2013.

Ředitelka, MUDr. Dagmar Dvořáková, je jmenovaná ministrem zdravotnictví a jako statutární orgán organizace je oprávněna jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Organizační členění a řídící vztahy jsou upraveny v organizačním řádu.

V současné době má nemocnice 534 zaměstnanců, z toho 378 ve zdravotnických profesích.
Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb, z toho je 7 léčebných pavilonů, kulturní dům a provozní a technické budovy, například prádelna, kotelna a podobně. Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hipoterapie.

Nemocnice se podílí na reformě péče o duševní zdraví formou zřizování nových typů služeb pro duševně nemocné. Spolupracuje s dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb ve spádovém území.

Trvalým úsilím je zlepšování kvality péče i materiálních podmínek pro pobyt pacientů. Poskytuje péči v souladu s nejnovějšími poznatky v léčbě duševních poruch, dlouhodobě je rozvíjena a podporována oblast lidských práv. Od roku 2009 je každoročně sledována spokojenost pacientů formou projektu Kvalita očima pacientů. Naše nemocnice v něm opakovaně plní kritéria pro zisk certifikátu Spokojený pacient a získává nejvyšší rating kvality poskytovaných služeb A+. Na základě externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví získala v roce 2015 Certifikát kvality a bezpečí, který pravidelně obhajuje.


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.