Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností proti postupu Psychiatrické nemocnice Jihlava při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

(na základě § 93 - 97 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách)
 

 

Kdo je oprávněn podat stížnost

Stížnost proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může v souladu se zákonem o zdravotních službách podat pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, anebo osoba zmocněná pacientem. 

 

Kde a jak podat stížnost

Stížnost lze podat ústně, písemně nebo elektronicky.
Podacím místem pro podání písemné a elektronické stížnosti je podatelna nemocnice nebo kancelář týmu nemocničního ombudsmana.  Osobní schůzku (ústní podání) je vhodné si předem domluvit na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. O ústní stížnosti bude sepsán záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu.
 
Podatelna:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24 Jihlava
Budova ředitelství - přízemí
e-mail: pnj@pnj.cz
datová schránka: 8kcqibg
  
Tým nemocničního ombudsmana:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24 Jihlava
Budova ředitelství – 1. patro
tel. 567 552 283 
e-mail: ombudsman@pnj.cz
datová schránka: 8kcqibg
úřední hodiny: pátek 9:00 – 12:00


Hospitalizovaní pacienti mohou podat stížnost také prostřednictvím schránky umístěné na každém oddělení.
V případech, kdy stížnost nebude obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, předmět stížnosti a datum, bude stěžovatel vyzván, aby stížnost do 30 dnů písemně doplnil.
O prošetření případné anonymní stížnosti rozhodne ředitel/ka v závislosti na závažnosti obsahu stížnosti.
 

Vyřízení stížnosti

Vyřizováním stížností a podnětů, které nejsou vyřešeny přímo na oddělení, je v Psychiatrické nemocnici Jihlava pověřen tým nemocničního ombudsmana, jehož členy jsou zejména manažer/ka kvality, právník a osoba se zkušeností s duševním onemocněním a/nebo hospitalizací na psychiatrii. Tým nemocničního ombudsmana řeší stížnosti za účasti pacientů i zdravotníků, přispívá k uvědomění pacientů i zdravotníků o právech a povinnostech, kultivuje vzájemné vztahy, usiluje o nápravu nedostatků a vyvíjí aktivity k předcházení konfliktním situacím.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne tým nemocničního ombudsmana stěžovateli ústní projednání stížnosti.  
Tým nemocničního ombudsmana vyřídí stížnost do 30 dnů od jejího podání a  zašle písemné stanovisko stěžovateli. Ve zvláště složitých případech může ředitel/ka rozhodnout o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty bude stěžovatel informován.

 

Opravné prostředky

V případě, že stěžovatel není spokojen s postupem týmu nemocničního ombudsmana, může proti tomuto postupu podat podnět na oddělení ředitele.
Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost k Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

 

Postoupení stížnosti

Není-li nemocnice k vyřízení stížnosti příslušná, postoupí ji do 5 dnů od jejího obdržení příslušnému subjektu a o postoupení informuje stěžovatele.


Závěrečná ustanovení

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.
Podáním stížnosti podle zákona o zdravotních službách není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.V Jihlavě 1. 9. 2023                                 
 
  
MUDr. Dagmar Dvořáková
Ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava
 


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.