Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Prohlášení o přístupnosti

Psychiatrická nemocnice Jihlava (dále jen „Nemocnice“) se zavazuje zpřístupnit své webové stránky souladu s pravidly o přístupnosti dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a povinnostmi plynoucími ze zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Dle § 8 zákona o přístupnosti Nemocnice uvádí následující:
Tyto internetové stránky splňují v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 kritéria přístupnosti, s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty získává Nemocnice již jako tzv. nepřístupné (od partnerů Nemocnice, vygenerované určitým systémem, apod.). Nemocnice však má často povinnost tyto dokumenty zveřejnit, tudíž tak v souladu s příslušnými právními předpisy činí. Podobně, některé starší fotografie zveřejněné na těchto webových stránkách postrádají alternativní textový popis a některá videa mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se shora uvedenými předpisy by však v tomto případě představovalo, zejména s ohledem na odhadované náklady, pro Nemocnici nepřiměřenou zátěž, a tudíž Nemocnice prozatím ponechává v souladu s § 7 zákona o přístupnosti tyto dokumenty v původní podobě.

Některé informace na těchto webových stránkách jsou dostupné v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer ad.). Většina dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.
Dále se na těchto webových stránkách nachází dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods apod.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Pokud na těchto webových stránkách zaznamenáte bariéru či neshodu s podmínkami k přístupnosti, můžete ji oznámit na následující emailovou adresu: admin@pnj.cz, případně písemně na adresu Nemocnice:
  • Psychiatrická nemocnice Jihlava
  • Brněnská 455/54
  • 586 24 Jihlava

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.