Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Oddělení 1B

Oddělení 1B je přijímací uzavřené koedukované oddělení pro nemocné z okresů Jihlava a Pelhřimov. Péče je zaměřena na diferenciální diagnostiku, léčbu a rehabilitaci široké škály duševních onemocnění od reaktivních stavů až po závažné psychotické poruchy. Komplexní léčba zahrnuje metody biologické, psychologické a socioterapeutické a vyžaduje multidisciplinární týmovou spolupráci. Součástí léčby je i psychoedukace, režimová terapie, kreativní terapie, kognitivní trénink, arteterapie, keramika a hipoterapie. Cílem je umožnění návratu do domácího prostředí, v optimálním případě s plnou pracovní a společenskou reintegrací. Spolupráce s rodinnou je nedílnou součástí léčby.


1B - Ambulance

1B - Ambulance

Tel: 567 552 244
E-mail: ambulance1b@pnj.cz

1B - Staniční

Monika Krajcrová

Tel: 567 552 255
E-mail: m.krajcrova@pnj.cz

1B - Lékař

MUDr. Eva Filipová

Tel: 567 552 246
E-mail: e.filipova@pnj.cz

1B - Psycholog

PhDr. Helena Dolejší

Tel: 567 552 124
E-mail: h.dolejsi@pnj.cz

Sociální (1A, 1B, 9B) - Sociální sestra

Mgr. Jana Kolářová, DiS.

Tel: 567 552 114
E-mail: j.kolarova@pnj.cz

Vrchní sestra

Ilona Vrzáčková

Tel: 567 552 178
E-mail: i.vrzackova@pnj.cz

Primariát I (1A, 1B, 9B) - Primař

MUDr. Dagmar Dvořáková

Tel: 567 552 245
E-mail: d.dvorakova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Copyright © 2018 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.