Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Informace o ochraně osobních údajů v Psychiatrické nemocnici Jihlava

Psychiatrická nemocnice Jihlava dbá o ochranu osobních údajů pacientů, zaměstnanců i dalších osob a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Cílem činnosti zaměstnanců nemocnice je ve vztahu k osobním údajům zajistit při nakládání s nimi jejich maximální ochranu a postupovat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pacienti jsou při hospitalizaci informováni o účelu zpracování jejich osobních údajů, o nakládání s nimi a o všech svých právech.

Zaměstnanci jsou o zpracování a ochraně svých osobních údajů, včetně práv i povinností informování interními akty řízení (organizační normy, školení, písemné a ústní pokyny apod.).

Psychiatrická nemocnice Jihlava, jako správce osobních údajů, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého je možné se obracet s dotazy a požadavky, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Dotaz či požadavek je třeba doručit na adresu:

Psychiatrická nemocnice Jihlava
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Brněnská 455/54
586 24 Jihlava

tel: 567 552 343

nebo:
  - e-mail: poverenec@pnj.cz
  - datová schránka: 8kcqibg


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.