Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Informace pro návštěvy a pacienty ambulantní zdravotní péče

V návaznosti na aktuální nárůst počtu případů onemocnění Covid-19 v České republice i v celé Evropě, přijala PNJ na základě doporučení KHS Kraje Vysočina od 23. 7. 2022 následující opatření:

Pro pacienty ambulantní zdravotní péče a pro osoby navštěvující pacienty hospitalizované v naší nemocnici platí během návštěvy povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) z originálního obalu, a to respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2, KN 95) a dodržovat další režimová opatření příslušného oddělení.

Žádáme návštěvníky, aby před vlastní návštěvou posoudili bedlivě svůj zdravotní stav a v případě výskytu i mírných příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota) návštěvu odložili. Stejně tak osoby v přímém kontaktu s osobami s probíhajícím respiračním onemocněním.


Na oddělení s výskytem COVID-19 mohou být návštěvy přechodně omezeny nebo povoleny pouze po domluvě s primářem nebo ošetřujícím lékařem oddělení za stanovených podmínek.

Preferujeme absolvování návštěv mimo prostory oddělení, pokud to počasí a zdravotní stav pacienta umožňují, tedy venku v areálu nemocnice, event. ve vyhrazených prostorách.

Prosíme respektujte pokyny personálu.
Právní rámec pro zavedení příslušného opatření je dán zejména v § 15 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme za pochopení.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2023 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.