Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Interní oddělení

Interní oddělení je uzavřené koedukované lůžkové oddělení, které slouží pro poskytování diagnostické a léčebné interní péče nemocným ostatních oddělení, kterým nemůže být z důvodu špatného psychického stavu poskytnuta tato péče na příslušném somatickém oddělení spádové nemocnice, ale jejich stav ze somatického hlediska nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO. Ze stejných důvodů může být nemocný na toto oddělení přijat z jiného zařízení, případně i z domácího prostředí. Oddělení je vybaveno centrálním rozvodem kyslíku.


Interna - Lůžkové oddělení

Interna - Lůžkové oddělení

Tel: 567 552 161
E-mail: interna@pnj.cz

Interna - Staniční

Petra Vacková

Tel: 567 552 158
E-mail: p.vackova@pnj.cz

Primariát VI, Interna - Primař

MUDr. Vít Kubín

Tel: 567 552 164
E-mail: v.kubin@pnj.cz

2B, Interna - Vedoucí zdravotně sociální prac.

Irena Judová

Tel: 567 552 150
E-mail: i.judova@pnj.cz

Interna - Lékař

MUDr. Jana Zawadová

Tel: 567 552 162
E-mail: j.zawadova@pnj.cz

Interna - Lékař

MUDr. Petra Bartáková

Tel: 567 552 344
E-mail: p.bartakova@pnj.cz

Vrchní sestra

Jaromíra Kostková

Tel: 567 552 143
E-mail: j.kostkova@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.