Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

Psychoedukace

Edukační skupiny pro pacienty s psychotickým onemocněním

Psychoedukace znamená předání srozumitelných informací o vzniku, příznacích a možnostech léčby onemocnění. Komplexně prováděná edukace vede k lepšímu porozumění nemoci a zkvalitnění spolupráce pacienta při léčbě. Psychoedukace podporuje aktivní přístup pacienta ke své životní situaci a zvyšuje možnost úspěšně ovlivňovat kvalitu svého života. Může také vést k normalizaci komunikace v rodině.

Cíle edukačního programu:

 • Předat základní informace o onemocnění

 • Pomoci vypracovat postoj k duševní poruše

 • Zprostředkovat vnímání nemoci, psychických problémů

 • Podpořit pacienta ve vnímání vlastních kompetencí vzhledem k nemoci a léčbě, vnímat možnost ovlivňovat nemoc a svůj stav

 • Zlepšit spolupráci na léčbě

 • Poskytnout prostor pro vyjádření, sdělování postojů a emocí

Trénink kognitivních funkcí

Kognitivní (poznávací) funkce jsou následující:

 • Paměť

 • Pozornost a koncentrace

 • Rychlost zpracování informací

 • Exekutivní funkce – plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace

 • Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči

 • Prostorová orientace a vnímání

Trénink kognitivních funkcí probíhá nejčastěji skupinovou formou a je přizpůsoben problematice péče na jednotlivých onemocněních. Nejvíce se uplatňuje u pacientů s poruchami paměti na gerontopsychiatrických odděleních a u pacientů s psychotickým onemocněním jak při akutní, tak následné léčbě.


Použité zdroje:
BERAN,J.  Základy psychoterapie pro lékaře. Praha: Grada, 2000. ISBN: ISBN 80- 7169-932-2.
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-414-1.
VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. 3. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2667-0.
ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Praha : Portál, 2016. 304 s. ISBN 978-80-262-1043-6.

 

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.