Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Primariát VI

Lůžková oddělení na tomto primariátu: Interní oddělení

Primariát tvoří uzavřené koedukované interní lůžkové oddělení pro pacienty, kterým nemůže být z důvodu špatného psychického stavu poskytnuta tato péče na příslušném somatickém oddělení spádové nemocnice a interní ambulance.

Lůžková část se nachází celá v pavilonu 2 ve 2. poschodí. Jedná se o uzavřené standardní koedukované oddělení s 24 lůžky, umístěnými na 7 pokojích. Oddělení slouží pro diagnostiku a léčbu pacientů s interní a současně psychiatrickou problematikou, která brání hospitalizaci na běžném interním oddělení.

Přijímáme především pacienty z ostatních oddělení naší nemocnice se závažnějšími interními komplikacemi. Z jiných zdravotnických zařízení nebo přímo z domova přijímáme na naše oddělení pacienty pouze po předchozí domluvě. Jedná se o nemocné, kteří jsou pro primární nebo symptomatickou duševní poruchu neúnosní k pobytu na standardním interním oddělení nemocnice a ze somatického hlediska jejich stav nevyžaduje hospitalizaci na JIP nebo ARO.

Ambulantní část se nachází také v pavilonu 2, v přízemí. Jedná se o běžnou interní ambulanci vybavenou EKG přístrojem, sonografickým přístrojem a TK Holterem, kde se provádějí konziliární interní vyšetření pro mobilní pacienty hospitalizované v PL. Pacienti, které není možno dovézt, nebo na ambulanci snadno dopravit, jsou vyšetřování interním konziliářem přímo u lůžka na svém oddělení. Prostory ambulance jsou v pondělí a úterý odpoledne využívány i pro nehospitalizované pacienty trpícími poruchami metabolismu (zejména obezita a diabetes) v rámci metabolické poradny. V pátek jsou zde prováděna též plicní konzilia pro hospitalizované pacienty.

K internímu oddělení patří i malé RTG pracoviště, které je umístěno v pavilonu 2 v přízemí, naproti interní ambulanci. Jsou zde prováděny RTG snímky srdce, plic, břicha a kostí jen pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Jihlava.


Vizitky


Primariát VI, Interna - Primař

MUDr. Vít Kubín

Tel: 567 552 164
E-mail: v.kubin@pnj.cz

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2021 plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.